IMATGES DE SERVEIS


SERVEIS - imatges de diferents serveis reals

- Focs forestals
- Focs d'industria
- Focs d'habitatge
- Focs de vehicle
- Abelles
- Varis

PRACTIQUES - imatges de pràctiques realitzades

- Pràctiques foc interior a Arenys de Mar (nov 2012)
- Pràctiques sistemes eléctrics i gas