QUE FEM

La nostra tasca es basa principalment en preservar els bens humans, materials i naturals, així com la prevenció i extinció d'incendis, donar assiténcia i auxili a les situacions que per les seves característiques siguin una emergència.
Les situacions descrites poden ser molt variades:

extinció de focs
-forestals
-d'habitatge
-d'indústria
-en soterrànis i parkings

salvaments i rescats
-recerca de persones perdudes
-accidents laborals i/o doméstics
-accidents de trànsit

-salvament d'animals
-eixams d'abelles
-rescats de persones atrapades a ascensors

serveis tècnics
-obertura de portes (sempre que hagi un perill)
-control i verificació d'hidrants i basses
-prevenció d'incendis a la xarxa de camins
-pla d'autoprotecció municipal PAM

Per arribar a fer les actuacions abans descrites, comptem amb els recursos següents:

RECURSOS MATERIALS

Tant la roba dels bombers, com de les diferents eines emprades en els processos de rescat, salvaments, extinció etc., han de cumplir una normativa molt rigurosa en concepte de seguretat, tipus de materials textils ignífugs, anti tall, protecció contra cops, cremades, mànecs de les eines amb alta resistencia, equips hidraulics i pneumàtics d'alta pressió sobredimensionats per evitar fuites i vessaments, eines de tall amb les seves proteccions, i un llarg etcetera per tal de garantir la seguretat i supervivència dels rescatadors i rescatats.

Els vehicles estan constituits de la mateixa manera amb les eines i material als mateixos llocs per poder ser facilment identificables a l'hora de coincidir varis camions de la mateixa categoria (bombes urbanes, bombes rurals, furgons de rescat etc) en un mateix servei.

RECURSOS FORMATIUS

Per tal d'estar sempre al dia de les tècniques i dels materials utilitzades pel salvament i rescat de persones i béns, els bombers anem fent una formació continua durant tot l'any, tant a nivell de Regió d'Emergències com a nivell de Parc, en el qual es preparen una serie de pràctiques a fer per estar al dia i en bona forma física.

Donem classes de tota mena relacionada amb els salvaments, rescats i incendis, poden ser de tipus sanitària, d'extinció, d'excarceració, de conducció tot terreny amb vehicles pesants i lleugers, etc.

Igualment es necessari una formació més generalitzada pero no per aixó meys important com es el tipus de territori que hi ha a les rodalíes del Parc, tipus de vegetació, tipus d'orografía, tipus de construccions tant urbanes com de massies aïllades, etc.

Alguna de les diferents formacions que fem per donar un servei de qualitat, és la següent:

Dins de les formacions teòriques, la TEORIA DEL FOC, és la base elemental i imprescindible per entendre com comença i de quina manera es pot apagar un foc, es parla del triangle del foc (una mica mes profundament del tetraedre del foc), de tipus d'agents extintors, de tipus de focs, materials, eines, autobombes i motobombes, equips sanitaris, tipus de combustibles, materies perilloses, construccions (elements, càrregues), hidrodinàmica i hidrostàtica, i un llarg etcetera que per la feina de bomber és el dia a dia, ja que mai se sap el que ens trobarem en un servei. 
Per reforçar aquesta formació es fan una sèrie de pràctiques continuades que serveixen per adquirir experiencia per a la intervenció en les diferents situacions en les que ens podem trobar els serveis.

*Pràctiques de rescat en alçada per accedir als llocs mes dificils en situacions extremes.

*Control dels nussos a fer a les instal·lacions amb cordes per utilitzar-les en rescats i salvaments. 

*La conducció de vehicles pesants i lleugers per zones urbanes i rurals, és una formació imprescindible pels conductors de vehicles de bombers, per tal de tenir habilitat a l'hora de conduir per pistes i camins en cas d'incendis forestals, així com un bon coneixement del territori.

*
Les pràctiques sanitàries per rescats en accidents o per cumplir servei a les ambulàncies son essencials pel personal del servei de prevenció i extinció d'incendis.

* Excarceració de vehicles accidentats son serveis, malauradament, cada dia mes habituals a les nostres carreteres, i es necessita una bona preparació per treballar ràpit i segurs en condicions extremes, tenint en compte que depén la vida de l'accidentat en la rapidessa i qualitat de l'extracció dàquet de dins del vehicle.

*La formació en prevenció i extinció d'incendis forestals i tot el que envolta, tallafocs, línies de defensa, netejar una zona com mesura de prevenció etc., és una de les feines mes habituals que es fan, ja que a Catalunya tenim una inmensa masa forestal, i cada any per culpa de les sequeres que patim els ultims temps, els nostres boscos estan més secs, i per tant aquesta falta d'humitat provoca que es cremin més facilment.

*La bona adequació del personal en cada tipus d'actuació, amb la vestimenta adequada segons el sinistre, des de foc forestal amb camisa de maniga llarga, ulleres per que el fum no pugui irritar els ulls, cascs forestals, equips de rescat i d'intervenció en ambients contaminats, fins a vestimenta especial per treure abelles de llocs on es posa en perill la integritat i seguretat de les persones.