ELS VEHICLES

Els vehicles del Parc de Sant Antoni són 3 i amb característiques molt diferenciades. Hi ha dos vehicles pesants i un de lleuger. Els vehicles pesants son dos camions Mercedes Benz, un es el model 1528 i l'altre el 1824. Van equipats amb material de rescat, de salvament, d'excarceració, i d'extinció. la dotació màxima és de 6 bombers en tots dos.

Un dels camions està equipat per l'extinció de foc forestal, anomenat BFP (Bomba Forestal Pesada), consta de 4000L d'aigua, mànegues i motxilles de mànegues, així com eines manuals. A més, aquest vehicle consta de sistema d'autoprotecció per cabina i rodes amb bomba i dipósit independent del sistema d'extinció.

L'altre camió s'anomena BRP (Bomba Rural Pesada) i consta de 3000L d'aigua, mànegues per foc forestal i focs d'industria, eines manuals, eines a motor (motodisc, motoserra, serra de sabre) excarcerador (eina per tallar la txapa dels vehicles) pels accidents de trànsit, eines manuals per foc forestal, monitor per focs d'industria, moxtilla de salvament, escala de ganxos (per pujar per façanes pis a pis per balcons o finestres) i escala colisa (de dos fulles que arriven als 6 metres), tràctel, cordes i eslingues, etc

El tercer vehicle és un Mitsubishi L200 i és l'anomenat lleuger UPC (Unitat de Personal i Càrrega), serveix per portar material si és necessari a un servei, per la logistica diaria del Parc, i per portar personal a fer relleus en cas de focs forestals o d'industria de llarga durada.

Cada vehicle està codificat amb un número depenent de la seva utilització, el primer número es el de la Regió d'Emergéncies, els dos següents els del Parc a qui pertanyen i els dos últims al tipus de vehicle.